ІІ СЕМЕСТР

Інформатика

34 години (1 година на тиждень)

№ п/п Зміст навчального матеріалу Дата Корекція
І СЕМЕСТР Інтернет
1. Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера. 05.09
2. Поняття веб-сторінки, її адреси. 12.09
3. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Пошук з різних джерел. 19.09
4. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки 26.09
5. Ключові слова для пошуку( на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів 03.10
6. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео. 10.10
Людина та інформація
7. Роль інформації в житті людини. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео. 17.10
8. Перетворення інформації з одного виду в інший. 31.10
9. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією. 07.11
10. Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями 14.11
11. Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню. 21.11
Графіка
12. Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними. 28.11
13. Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах. 05.12
14. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону. 12.12
15. Створення та змінювання простих зображень. Доповнення малюнка підписом чи коментарем. 19.12
16. Створення зображень з геометричних фігур. 19.12

ІІ СЕМЕСТРАлгоритми і виконавці
17. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці.
18. Складання алгоритмів для виконавців.
19. Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.
20. Порядок виконання команд виконавцем. Пошук пропущених дій в знайомій послідовності
21. Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах.
22. Істинні й хибні висловлювання. Логічне слідування. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».
Текст
23. Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо.
24. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники.
25. Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів.
26. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити.
27. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями.
28. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.
29. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).
Презентації
Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування.
31. Слайд-шоу із зображень як вид презентування. Середовище створення презентацій
32. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.
Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах
Утворення нового слайду, текстового вікна/поля. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

ІІ СЕМЕСТР
8260553227464909.html
8260602363824956.html

8260553227464909.html
8260602363824956.html

8260553227464909.html
8260602363824956.html
    PR.RU™